Tietosuojaseloste

uusez.png

1. Rekisterinpitäjä

EZvalmennus.com

Ezvalmennus@hotmail.com

Toni Nikka

Y-Tunnus:3094317-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Nikka
Ezvalmennus@hotmail.com

3. Henkilörekisterin nimi

EZvalmennuksen henkilörekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakkuuden ylläpito

 • Tilausten toimitusten, laskutuksen, käsittelyn sekä arkistoinnin ylläpito

 • Asiakaskokemuksen parantaminen

 • Analytiikan ja tilastojen ylläpito

 • Väärinkäytösten estäminen

 • Asiakkaan tiedottaminen

 • Paremman asiakaspalvelun tuottaminen

 • Valmennusohjelman tuottaminen sekä valmistaminen

5. Rekisterin tietosisältö

 

 • Sivustolle rekisteröityneiltä yksilöivät tiedot (nimi, pelinimi, ikä, sähköpostiosoite ja salasana). Käyttäjät voivat lisätä itse valitessaan lisätietoja kuten osoite, puhelinnumero, yhtiön nimi ja kuvia.

 • Ostotapahtumien tiedot: maksutiedot- laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapa, asiakkaan ostohistoria sekä maksujen tarkastamiseen liittyvät tiedot.

 • Oston yhteydessä annetut lisätiedot: asiakkaan toimittamat pelimateriaalit, tavoitteet sekä tiedot pelivälineistä.

 • Palvelun arvostelut: asiakas voi halutessaan antaa palautetta palvelun laadusta. Palautteet kirjataan nimen, sähköpostiosoitteen kanssa.

 • Blogin tykkääjien ja kommentoijien käyttäjänimi.

 • Videioiden ja kuvien kommentoijien käyttäjänimi.

 • Sivuston kautta laitettavat viestit: asiakas voi viestiä kirjoitettaessa vapaaehtoisesti antaa nimen ja sähköpostiosoitteen yhteydenottoa varten. Sivuston kautta lähetettävien viestien aikana tallentuu aina: ip-osoite, aikaleima ja viestin lähettäjän kaupunki. 

 • Evästeet: IP-osoite ja vierailun aikaleima

 • Osa käyttäjien tiedoista, kuten profiilin etusivu (nimimerkki sekä asiakkaan itse tallentamat tiedot sekä kuva- ja muu materiaali), on julkista. Tällaiset tiedot ovat kaikkien sivustolla viereilevien nähtävissä kirjautumatta.

 • Asiakas voi halutessaan tallentaa maksukorttinsa tiedot tilausta tehdessään. Tämä nopeuttaa tulevaisuudessa asiointia sivustolla. Tällöin rekisteriin jää kortin tyyppi, numero, CCV numero sekä voimassaoloaika.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten ja rikollisen toiminnan selvittämisessä.

7. Tietojen siirto EU/ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA -maiden ulkopuolelle, ellei se ole EZvalmennuksen tai yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista. Tällöin EZvalmennus huolehtii, että tietosuojan taso on riittävä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmiin, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Sivuston rekisterit sijaitsevat Wix.comin hallintapaneelissa. Järjestelmiin tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan EZvalmennus.com verkkosivujen kautta tai olemalla yhteydessä sähköpostitse. (ezvalmennus@hotmail.com)

11. Tietosuojaselosteen päivitykset

Palveluiden kehityksen ja lakimuutosten johdosta EZvalmennus pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Rekisteröityneitä käyttäjiä tiedotetaan, kun tietosuojaselostetta päivitetään merkittävästi.

12. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille
EZvalmennus sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. EZvalmennus ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä.

13. Sivuston vastuu

Mahdollisen tietoturvaloukkauksen sattuessa sivusto on yhteydessä käyttäjiin heidän ilmoittamiensa sähköpostiosoitteiden kautta 72 tunnin sisällä tapahtuneesta. Sivuston omistaja vastaa siitä, että yhteydenotto tapahtuu aikarajan sisällä.

Sivustot eivät ole vastuussa palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta palveluun tai palvelussa. Sivustot eivät myöskään vastaa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle sivustolla vieraillessa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

14. Nuoret käyttäjät


Alle 17-vuotiaan henkilön liittyessä sivuston jäseneksi tai rekisteröityessä käyttäjäksi sivustolle muodostuu henkilön ja EZvalmennuksen välille sopimus, jolloin henkilön tietojen käsittelyyn suoraan käyttäjyyteen tai jäsenyyteen liittyviä asioita hoitaessa ei vanhempainvastuunkantajalta tarvita erillistä suostumusta.

EZvalmennukseen rekisteröityessä käyttäjät ilmoittavat syntymäaikansa. Tämä perustuu luottamukseen sivustoa ylläpitävän yhdistyksen ja käyttäjän väillä, sillä EZvalmennus ei käytössään olevalla tekniikalla pysty todentamaan kenenkään käyttäjän ilmoittamaa syntymäaikaa oikeaksi. Nuorimpien käyttäjien kohdalla todentaminen on vielä haasteellisempaa, sillä heillä ei useinkaan ole henkilökohtaisia pankkitunnuksia, joilla tunnistautuminen olisi mahdollista. EZvalmennus on tietoinen tästä haasteesta ja tutkii myös muiden yhteisöjen toteutustapoja syntymäajan varmistamiseksi.  

GDPR:n 8 artiklan tarkoitus on parantaa lasten henkilötietojen käsittelyn suojaa. Yhdistyksen ylläpitämillä sivustoilla noudatetaan samoja periaatteita sekä lasten että aikuisten henkilötietojen käsittelyssä. Kerättävä tieto minimoidaan, sitä käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan tarkoituksenmukaisesti ja se poistetaan kuten kohdassa 15 on eritelty.  

15. Tietojen poistuminen

 

Kun rekisteröitynyt käyttäjä, joka ei ole valinnut maksullisia lisäpalveluita profiiliinsa, poistaa profiilinsa sivustolta tai se poistetaan sääntörikkomuksen takia ylläpidon toimesta, kaikki tiedot poistuvat pysyvästi.

Kun maksullisia palveluita profiiliinsa valinnut rekisteröitynyt käyttäjä poistaa profiilinsa sivustolta tai se poistetaan sääntörikkomusten takia ylläpidon toimesta, niin käyttäjän nimi, osoite, puhelinnumero, maksutapa, tilatut palvelut, maksupäivät ja summat säilyvät silti vuoden palvelussa.
 

Päivitetty 22.10.2019